Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna

15.04.2015. - Čitanja: 5772

Na temelju članka 124. i 125. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kijevo «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 08/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 12. sjednici, održanoj 30.ožujka 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Kijevo za 2014. godinu

Općina Kijevo