KUD Dinara
O nama

Kulturno-umjetničko društvo"Dinara" Kijevo osnovano je 03.05.1999. trenutno broji ukupno 93 člana , 45 aktivnih članova od čega više od 20 djece. svojim kolima te muškom i ženskom ojkavicom društvo aktivno sudjeluje na manifestacijama i proslavama na prostoru cijele Šibensko-Kninske, ali i susjednih županija; također sudjeluje na županijskim i državnim te međunarodnim smotrama folklora. Sudionici su Vinkovačkih jeseni, čakovačkih vezova, smotri folklora u Zagrebu, smotri folklora u Metkoviću "na Neretvu misečina pala", Solin "dani dalmatinske zagore" i dr.

Prioritet ovog društva je sačuvati od zaborava folklornu baštinu dinarskog kraja kojom se ponose sve kijevljanke i kijevljani u zemlji ali i u inozemstvu. Ojkavica dinarskoga kraja odlikuje se jasnom i razgovjetnom pjesmom,lako razumljivom širem slušateljstvu. potpora radu našeg KUD-a su svi mještani naše male zajednice, na čelu sa Općinskim načelnikom

Počeci i razvoj

Oduvijek su kijevljani ljubomorno čuvali makar djelić tkala ili veza da ih podsjeća na neka minula vremena kojih su se većinom oni stariji s radošću prisjećali. Nekako se poklopilo 70-tih godina da žene više ne nose nošnje svaki dan, sa dolaskom na župu fra Pava Matića koji je bio, kažu rječiti zagovornik dinarskog blaga; narodne nošnje i ojkavice. Tako će se stariji rado prisjetiti kako su u nošnjama išli u Biskupiju, na Visovac Gospi, u Solin Gospi u Međugorije Gospi, u Sinj Gospi, u Vrliku na Rožaricu, u Cetinu na Spasovo i drugdje, nisu to bila ova današnja vremena kada nas na smotrama izluđuju za detalje, nosilo se što je tko i kako imao, ponosno i časno Krajem sedamdesetih godina prvi put kijevljani registriraju Kulturno umjetničko društvo "Dinko Šimunović", a predsjednik je Luka Teskera Lukan. Mladi kijevljani shvaćaju važnost nasljeđa uoči Domovinskog rata, a kada je većina nošnji opljačkana i spaljena, a narod protjeran sa vlastitog ognjišta organiziraju se u nastojanju da obnove i nošnje i običaje kijevskog kraja. Na inicijativu tadašnjeg župnika Fra Luke Delića, te Marka Gašpara i novog župnika Fra Jakova Prcele, a pod vodstvom Marka Gašpara kijevska djeca u progonstvu vrijedno vježbaju te putuju Europom pronoseći slavu Kijeva. U isto vrijeme organiziraju se i kijevljani nastanjeni u Zagrebu, te osnivaju Zavičajni Klub KIJEVO Zagreb, te također rade na promociji svoga Kijeva. Nekako poslije Oluje sve je utihnulo do 03.05.1999. kada se službeno po prvi puta registrira KUD DINARA Kijevo, Predsjednik: Ivan Gojević; članovi: Ante Bajan, Ivan Matekalo, pok.Joso Gašpar, pok Mijo Teskera.

Svima Vama koji ste doprinijeli očuvanju kijevske folklorne baštine HVALA VAM.

Upravni odbor:
- predsjednik: Božo Teskera
- podpredsjednik: Ivan Vujić
- tajnik: Lidija Slavić
- voditelj : Marko Gašpar
- član: Mijo Maloča
- član: Ante Slavić
- član: Miodrag Galiot

Nadzorni odbor:
- Branko Bajan (Jale)
- Željko Maloča
- Marko Gojević

Časni sud:
Ivan Brajković, Luka Ercgovac, Stipan Radić.

Aktivni članovi mladi: Mijo Vujić, Kristina Slavić, Luka Vujić, Mia Gašpar, Ante Teskera, Ana Ercegovac, Iva Maloča, Amalija Gojević, Josipa Vujić, Luca Radić, Petar Slavić, Barbara Gašpar, Josip Gašpar, Petra Gašpar, Stipe Vujić, Mila Maloča, Marko Gojević, Petar Bajan

Aktivni članovi muški: Božo Teskera, Marko Gojević, Luka Ercegovac, Mijo Maloča Mandić, Željko Maloča, Mijo Maloča Bonić, Ivan Brajković Leco, Ivan Vujić Muki, Branko Bajan Jale, Ante Slavić, Stipan Radić, Božo Jurić Bare....

Aktivni članovi žene: Ana Teskera Božina,Ana Teskera Mijina, Mara Teskera, Dragica Maloča, Ana Jurić Šimunović, Lidija Slavić.

Kontakt:
KUD-a "Dinara" Kijevo
Bajani 5, 22310 Kijevo
E: kud.dinara.kijevo@gmail.com

Predsjednik:
Božo Teskera
M: +385 91 5474014

OIB: 07917876108
MB: 1462407
IBAN: HR1023300031100143356

OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana