Javna i bagatelna nabava
Plan nabave Općine Kijevo za 2018. godinu
File Plan nabave Općine Kijevo za 2018. godinu
Poziv na dostavu ponuda za radove na rekonstrukciji javne rasvjete u Općini Kijevo
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo, Ev.br. 9-2017
File Poziv za dostavu ponuda-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo,Ev.br. 9-2017
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo,Ev. br.9-2017
File Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo
File Poziv za dostavu ponuda-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave-rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Kijevo
Poziv na dostavu ponuda za radove modernizacije lokalnih cesta na području Općine Kijevo
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-modernizacija lokalnih cesta na području Općine Kijevo
File Poziv za dostavu ponuda-modernizacija lokalnih cesta na području Općine Kijevo
File Odluka o početku postupka jednostavne nabave-modernizacija lokalnih cesta na području Općine Kijevo
Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mrtvačnice na novom groblju sv.Mihovila u Kijevu
File Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-izgradnja mrtvacnice
File Odluka o početku jednostavne nabave-Izgradnja mrtvačnice na novom groblju sv.Mihovila u Kijevu
File Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mrtvačnice na novom groblju sv.Mihovila u Kijevu
Plan nabave Općine Kijevo za 2017. godinu
File Plan nabave Općine Kijevo za 2017. godinu
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Kijevo
File Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Kijevo
Poziv za podnošenje ponude za radove - novo groblje
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave- Uređenje okoliša i izgradnja zida na novom groblju Sv.Mihovila Kijevo
File Poziv za podnošenje ponude za radove - novo groblje
Poziv na dostavu ponuda za usluge izrade katastarskih vodova
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave- Izrada katastarskih vodova
File Poziv na dostavu ponuda za usluge izrade katastarskih vodova
Izmjene i dopune plana nabave za 2016 - Općina Kijevo
File Izmjene i dopune plana nabave za 2016 - Općina Kijevo
Plan nabave i bagatelni plan Općine Kijevo za 2016. godinu
File Plan nabave i bagatelni plan Općine Kijevo za 2016. godinu
Sanacija zidova utvrde Glavaš - bagatelna nabava 8 - 2015
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija zidova utvrde Glavaš
File Poziv za podnošenje ponude za radove - Sanacija zidova utvrde Glavaš
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave - Sanacija zidova utvrde Glavaš
Izrada akcijskog plana - bagatelna nabava 24 - 2015
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada akcijskog plana
File Poziv za podnošenje ponude za radove - Izrada akcijskog plana
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave - Izrada akcijskog plana
Rekonstrukcija javne rasvjete - bagatelna nabava 23 - 2015
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - rekonstrukcija javne rasvjete
File Poziv za podnošenje ponude za radove - rekonstrukcija javne rasvjete
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave -rekonstrukcija javne rasvjete
Izrada strategije razvoja - bagatelna nabava 22 - 2015
File Odluka o početku postupka bagatelne nabave
File Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja razvojna strategija
File Poziv za podnošenje ponude za usluge - Izrada razvojne strategije Općine Kijevo (2015-2020)
Plan nabave za 2015 -Općina Kijevo
File Plan nabave za 2015 -Općina Kijevo
Pravilnik o bagatelnoj nabavi
File Pravilnik o bagatelnoj nabavi
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana