Javni pozivi i natječaji
Javna dražba za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Kijevo
File Prijava-javna dražba za prodaju rabljenog vozila
File Poziv, javna dražba za prodaju rabljenog vozila
Natječaj za stipendije
File Natječaj za stipendije 2017/2018
Natječaj za stipendiju 2016/17 godinu
File Natječaj za stipendije 2016/17 godina
Poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje naknade troškova ogrjeva u 2016.godini
File Izjava korisnika
File Poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje naknade troškova ogrjeva u 2016.
File Zahtjev za ogrijev 2016.
Poziv na testiranje i intervju
File Poziv na testiranje i intervju
Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo
File Obavijest kandidatima
File Natječaj za pročelnika/pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo
Upitnik za izradu kataloga razvojnih ideja, projekata i inicijativa Općine Kijevo
File Upitnik za izradu kataloga razvojnih ideja, projekata i inicijativa Općine Kijevo
Poziv za intervju - Viši stručni referent
File Poziv za intervju - Viši stručni referent
HZZ-natječaj - Viši računovodstveni referent - Općina Kijevo
File HZZ-natječaj - Viši računovodstveni referent - Općina Kijevo
Poziv na javnu dražbu za prodaju svjetiljki za javnu rasvjetu
File Prijava za pismenu javnu dražbu za prodaju svjetiljki za javnu rasvjetu
File Poziv na javnu dražbu za prodaju svjetiljki za javnu rasvjetu
Natječaj za stipendije 2015 - 2016
File Natječaj za stipendije 2015 - 2016
Poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje naknade troškova ogrjeva u 2015
File Poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje naknade troškova ogrjeva u 2015
File Zahtjev za ogrijev 2015
File Izjava korisnika o primanju naknade i o grijanju na drva
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana