Aktiviran stožer civilne zaštite Općine Kijevo


Sukladno naputku Ministarstva unutarnjih poslova, Stožera civilne zaštite RH (KLASA:810-03/20-11/3, URBROJ: 511-01-330-20-102 od dana 17. Ožujka 2020.) u svezi proširenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 aktiviran je Stožer civilne zaštite Općine Kijevo.
Odluka se nalazi u privitku.
File Odluka o aktiviranju stožera CZOpćine Kijevo,18.03.2020.
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana