Dijalog EU-a s mladima
Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018.godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027.godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Trenutno se provodi VII.ciklus Dijaloga Eu-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for Youth),  u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020.godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja  je  "Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima".

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.
Navedeni upitnik dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te na poveznici eupita.eu.

Ovim putem vas pozivamo na aktivno uključivanje u proces Dijaloga EU-a s mladima te da u tu svrhu ispunite gore navedeni  anketni upitnik.

Rezultati konzultacijskog procesa Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. 

Rok za ispunjavanje upitnika je 27.rujna 2019.godine.
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana