Izlaganje katastarskih podataka


Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama i zainteresirane stranke koje u vlasništvu imaju nekretnine na području:

Katastarska općina: Kijevo
Jedinica lokalne samouprave: Općina Kijevo
Naselje: Kijevo

da je započet postupak izlaganja katastarskih podataka prikupkljenih katastarskim izmjerama s istoodobnim osnivanjem zemljišne knjige.

Datum početka izlaganja: 01.04.2019.godine
Mjesto na kojem će se izlaganje obavljati: zgrada Općine Kijevo, Bajani 12
Radno vrijeme sa (pozvanim) strankama: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00h


Na izlaganje je potrebno donijeti originale i fotokopije svih isprava koje se odnose na posjedovno stanje i one koje mogu poslužiti utvrđivanju istovjetnosti sadašnjih oznaka parcela sa prijašnjim oznakama nekretnina, sve isprave koje služe kao dokaz o pravu vlasništva i o teretima, kao i isprave koje se odnose na način stjecanja nekretnina i ovlaštenja (rješenje o nasljeđivanju, presude, ugovore, brisovne dozvole i sl.) te akte kojima se dokazuje legalnost građevina.
File Obavjest o izlaganju katastarskih podataka
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana