Javna tribina na temu gospodarenja otpadom


Pozivamo Vas na javnu tribinu na temu gospodarenja otpadom!

U utorak, 2.travnja 2019.godine s početkom u 10.30u prostorijama Osnovne škole Kijevo u Kijevu, na adresi Ulica Centar 20 održat će se javna tribina /edukacija na temu gospodarenja otpadom koja će se provesti u sklopu projekta "Eko regija: Provedba izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom n apodručju Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva".

Pozivaju se svi žitelji područja općine Kijevo da se na tribinu odazovu u što većen broju kako bi iz prve ruke dobili niz korisnih informacija o svemu što ih zanima s tematikom odlaganja i razvrstavanja otpada i njegova zbrinjavanja, odnosno o pravilnom i održivom gospodarenju otpadom. Građani će predstavnicima lokalnog komunalnog poduzeća te stručnjacima za gospodarenje otpadom iz Ekološke udruge "Krka" moći postavljati pitanja i dobiti sve relevantne informacije oko razvrstavanja otpada. Glavne teme vezane uz gospodarenje otpadom su:

- zakonska regulativa
- stanje u RH
- sprječavanje nastanka otpada
- odvojeno prikupljanje otpada
- ponovna uporaba predmeta/recikliranje
- kompostiranje
- primjeri dobre prakse u RH i EU
- ciljevi gospodarenja otpadom
- smjernice za gospodarenje otpadom

Projekt "Eko regija: Provedba izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva" financira se kroz Program izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.808,50 kuna, a bespovratna sredstva su odobrena u iznosu od 414.637,21 kuna, što je 84.9999969% ukupno prihvatljivih troškova.

Nositelj projekta je grad Knin, a projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: grad Knin, grad Vrgorac, općina Pirovac, općina Biskupija, općina Tribunj i općina Kijevo.

File Eko tribina
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana