Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije za 2019.godinu za područje poljoprivrede
Objavljen je natječaj za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije za 2019.godinu za područje poljoprivrede

Šibensko-kninska županija, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na područje poljoprivrede, za prijavu programa i projekata za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2019.godinu na poziciji Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 340.000,00 kuna, za što su sredstva osigurana u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2019.godinu (Službeni vjesnik Šibensko-kninske župaije, br.16/18).

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije - www.sibensko-kninska-zupanija.hr (direktan link - http://sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/javni-pozivi-i-natjeaji-za-poljoprivredu/javni-natjeaj-za-dodjelu-financijskih-sredstava-iz-prorauna-ibensko-kninske-upanije-za-2019g-za-podruje-poljoprivrede/1298.html

OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana