Javni poziv za javne radove
JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u programu javnih radova na području Općine Kijevo


1. Opis programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad: komunalni poslovi, uređenje nerazvrstanih cesta, čišćenje protupožarnih puteva te uređenje šumskih izvora na području Općine Kijevo.
2. Broj osoba koje će se uključiti u javni rad: 2 osobe
3. Vremenski period  u kojem će osobe biti uključene u javni rad: 6 mjeseci
4. Opći uvjeti za prijem, sukladno Zakonu o radu: hrvatsko državljanstvo
5. Posebni uvjeti za prijem i ciljne skupine: informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljnim skupinama se mogu provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na stranici http://mjere.hr/mjere/javni-rad/
6. Dokumentacija uz prijavu: uz prijavnicu i životopis (vlastoručno potpisani), preslika osobne iskaznice, preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju, potvrda o radnom stažu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, eventualno uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina ili uvjerenje za rad s motornom pilom ili motornom kosilicom.
7. Prijava na javni poziv: prijavnicu sa svim traženim dkumentima dostaviti na adresu:
OPĆINA KIJEVO, BAJANI 12, 22310 KIJEVO u roku 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
File Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno
File Obrazac 1 - prijavnica
File Obrazac 2 - privola za objavu osobnih podataka
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana