Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - eSavjetovanje
Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II"

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II", u kojem je moguće sudjelovati do 15.srpnja 2019.godine.

Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 "Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija", Investicijskig prioriteta 1b, specifičnog cilja 1b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a njime će se državne potpore dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jacaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za priojekte istraživanja i razvoja i regionalne potpore za ulaganje.

Prioritetna os 1 u okviru OPKK-a ima za cilj poboljšati inovativnost hrvatskog gospodarstva putem poticanja primjenjenih istraživanja, razvoja i inovacija, unapređenje suradnje između gospodarstva i znanstveno-istraživačkog sektora te aktivnosti razvoj ai transfera tehnologija. U sklopu specifičnog cilja 1b1 podržavat će se razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
File eSavjetovanje
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana