Odluka o sufinanciranju nabave radnog materijala za školsku godinu 2019/2020.


Općina Kijevo će u školskoj godini 2019/2020. sufinancirati nabavu radnog materijala  (radne biilježnice, likovne mape, radni materijal za tehničku kulturu).
S obzirom da će se nabava udžbenika za učenike osnovnih škola financirati sredstvima iz državnog proračuna, Općina Kijevo će financirati nabavu ostalog radnog materijala (radne bilježnice, likovne mape, radni materijal za tehničku kulturu).
Financiranje nabave ostalog radnog materijala obavit će se na način da će roditeji učenika sami kupiti navedeni materijal, a potom Općini podnijeti Zahtjev za refundaciju troškova (obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu, Općina Kijevo i u prilogu) te priložiti račun  i potvrdu o upisu djeteta u školu.
File Zahtjev za refundaciju troškova nabave radnog materijala
File Odluka o sufinanciranju nabave radnog materijala za školsku godinu 2019/2020.
OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana