Održana vježbe civilne zaštite - Ferata 2019.

Održana vježba civilne zaštite – Ferata 2019.U srijedu, 25.09.2019.godine se održala vježba civilne zaštite na području Općine Kijevo,a  u suradnji s Općinom Civljane, „Ferata 2019.“

Vježbom je prezentirano djelovanje rada i mogućnosti redovitih snaga sustava civilne zaštite u slučaju traganja i spašavanja ozlijeđenih osoba, kao i usklađenost postupanja svih sudonika vježbe sa zakonskim i podzakonskim propisima RH i prihvaćenih propisa EU, normama, pisanim i nepisanim pravilima postupanja svih snaga.

U vježbi su sudjelovali: JVP Knin, DVD Kijevo, VZŠKŽ, HGSS Stanica Šibenik (Drniš, Knin), PU Šibensko-kninska, OKC PU,  Policijska postaja Knin, Zavod za hitnu medicinu, Hitna medicinska pomoć Knin, Općina Kijevo (stožer), Općina Civljane (stožer), Lovačka udruga Kijevo, HPD „Sinjal 1831“, Služba civilne zaštite Šibenik.

Prema scenariju,  okupljanje planinara zakazano je za 6,00 sati ispred  planinarske kuće „Glavaš“ odakle se kreće prema ferati. Prilikom uspona jedan planinar se teže ozlijedio i potrebna je pomoć. Težina ozljede je takve prirode da nije moguće organizirati spašavanje bez pomoći dodatnih snaga.

Cilj vježbe nije samo održavanje vježbe. Pripreme za vježbu, održavanja i analiza vježbe poslužiti će krajnjem cilju, a to je uočavanje i preispitivanje svih slabih točaka u odgovoru na jedan složeni događaj i otklanjanje tih nedostataka, slabosti, manjkavosti kako u postupanju tako u propisanim procedurama, planovima, standardnim operativnim postupcima.

Jedan od ciljeva vježbe je i uvježbavanje zajedničkog nastupa  vatrogasnih snaga  (DVD Kijevo, JVP Knin), HGSS-a, OKC-PP Šibenik, PP Knin, HMP Knin, Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije, ŽC 112, Općine Kijevo, Općine Civljane i Službe civilne zaštite Šibenik pri intervencijama  spašavanja sa teško pristupačnog planinskog područja.

 Zadatci vježbe su:

- uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih, prvenstveno gotovih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika koji se mogu uključiti u sustav civilne zaštite

- postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integriranog sustava civilne zaštite u složenim akcijama civilne zaštite;

- provjera koordinacije svih subjekata civilne zaštite;

- podizanje razine uvježbanosti i organiziranosti operativnih snaga civilne zaštite;

- provjera specijalističke opreme te provjera osposobljenosti za rukovanjem specijalističkom opremom;

- podizanje razine informiranosti udruga (planinarske i lovačke) o aktivnostima sustava civilne zaštite i postupanju vezanom uz  spašavanje.

 Ciljevi vježbe su :

- procijeniti najvjerojatniju vrstu i veličinu nesreće koja se može dogoditi na lokaciji;

- utvrditi potrebne zadaće u planskim dokumentima kao i one koje u okviru postojećih planskih dokumenata nisu pokrivene;

- utvrditi primjerenost vlastitih planova postupanja svih sudionika u vježbi prilikom ovakvih vrsta intervencija;

- uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti (znanja i vještina) redovnih operativnih snaga i drugih sudionika koji se mogu uključiti u sustav civilne zaštite s područja Općine Kijevo i Općine Civljane;

- postizanje novih sposobnosti, te poticanje izgradnje integralnog sustava civilne zaštite;

- provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima za aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite, te drugih sudionika u slučaju traganja i spašavanja;

- provjera o mogućim pristupima vatrogasnim vozilima i drugim vozilima do lokacije događaja i razrada alternativnih pristupa problematici;

- provjera koordinacije svih sudionika civilne zaštite u uvjetima traganja i spašavanja sa teško pristupačnog područja;

- provjeriti način prenošenja informacija između operativnih snaga na terenu (zapovjednika) s stožerom i sa komunikacijskim centrima na svim razinama,  

- provjeriti način priprema odluka i zapovijedi, definiranje konkretnih zahtjeva i nalaganje zapovijedi-odluka sukladno nadležnostima

OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana