Planina Dinara
Kijevska Dinara (1831 m) najviši je vrh u Hrvatskoj. Dinara je glomazan i zatvoren masiv, dug 20, a širok blizu 10 km, nakon Velebita najduže planinsko bilo Dinarida, a taj gorski lanac (dug 84 km, a širok oko 12 km) po njoj je i dobio ime.

Prirodna svojstva Dinare su slična planinama Dalmacije. Unatoč blizini mora, mediteranski su utjecaji neznatni, a klima oštra, planinska i s velikim dnevnim temperaturnim kolebanjima.

Vrh Dinare (1831 m) ima oblik kamene glavice okružene klekovinom. Po geodetskom znaku na vrhu, narod ju je nazvao Sinjal (od signal). Granična je točka prema Bosni i Hercegovini i ujedno najviši je vrh Hrvatske.Položaj joj je središnji u dinarskom gorju,te omogućava vidik na planine Bosne i Dalmacije. Očuvanost područjai raznolikost staništa,neki su od najvažnijih razloga visokog stupnja biološke raznolikosti i endemizma ovog područja.

OPĆINE KIJEVO
Linkovi
© Općina Kijevo 2015 Sva prava pridržana